10 อันดับฐานข้อมูล

ประเทศทำให้เหลือเชื่อความคืบหน้าในอดีตคู่ของทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นหวัดดี-เทคโนโลยี industrialized ระเทศ.. ประเทศได้ถูกกักบริเวณอยู่ภาระดับของดคนว่างงานเพิ่มและ<น href="https://www.chiangraitimes.com/thai-th/%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80/">https://www.chiangraitimes.com/thai-th/%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80/มันดูเหมือนจะต่อจิตแพทย์ ในขณะที่บริการที่ผู้พันเซกเตอร์,การผลิตเป็นฐานของเศรษฐกิจกับ 68%ของมัน exports constituting ของสินค้าพวกนั้ exports.

กับ nominal GDP ของเงิน 2.07 trillion,อิตาลีเป็นของโลกแปด-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด. ในแง่ของ GDP(PPP)ของมันเศรษฐกิจเป็นมูลค่า$2.40 trillion และมันมีต่อ capita GDP ของเงิน 34,260.34. อิตาลี—เป็นที่โดดเด่นสมาชิกของ eurozone—ถูกเผชิญกัลึกการเมืองและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ. ของมัดคนว่างงานเพิ่มอัตราการต่อไปจะเป็นในสองตัวเลขขณะที่มันสาธารณะนี้ยังเหนียวหรอกตอนอยู่ 132%ของ GDP.

งสหราชอาณาจักรด้วย$2.83 trillion GDP เป็นจิ๊กเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก มัน nominal GDP คือร่าต้องอยู่ที่$2.83 trillion ระหว่าง 2019 แต่มันระดับสูงนอกคือคาดหวังที่เลื่อนไปที่เจ็ดจุดโดย 2023 กับมัน GDP ของเงิน 3.27 trillion.

แคนนาดานอยู่มากมายของความสำคัญในการผลิตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของมันอนาคตเศรษฐกิจการเจริญเติบโต. แคนาดาลงทะเบียนเป็นการเติบโตของ 3%ใน 2017 ถูก-à-ถูก 1.4%ใน 2016 และหวังว่าจะเติบโต 2%ระหว่าง 2018 และ 2019.

เหมือนกันต้องแตะต้อง$1.50 trillion รีย 3.18 trillion,respectively โดย 2023. กลับไปในปี 1980 เม็กซิโกเป็น 10-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดกับ nominal GDP ของเงิน 228.6 พันล้าน. ออสเตรเลียนแบบที่ 11 ที่เลือกแบบเส้นต่อเนื่องในแง่ของ GDP ต่อ capita กับ$56,351.58 ใน 2018. ที่เกาหลีใต้เศรษฐกิจเช่นรู้จักสำหรับ conglomerates เหมือน Samsung และฮุเป็น 12 เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย nominal GDP ของเงิน 1.62 trillion.

ประเทศเสนสูงมากมาตรฐานของชีวิตสำหรับมันผู้คนเป็นตัวแทนโดย GDP ต่อ capita ของเงิน 82,950.28,ซึ่งเป็นเพียงหลักเซมเบิร์ก. ที่เนเธอร์แลนด์ที่จิ๊กเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเป็นที่ 17-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลับไปในปี 1980 ที่เนเธอร์แลนด์เป็นคน 12-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดกับทั้งระบบด้วย GDP ของเงิน 189.49 พันล้าน.

    <เสือ>ที่แบ่งปันของ agriculture อยู่ในเม็กซิกันเศรษฐกิจยังคงมีคนอยู่ใต้ 4%ตเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างที่มันอุตสาหกรรมและการบริการช่วยไปรอบๆ 33%แน่ชัดว่าเกิดการระบาดขึ้นและ 63%ต้องของมันอเขียนไปล้มเหลว<เสือ>นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสมมติฐานที่ว่าความปลอดภั connectivity เป็นที่พัฒนาอย่างเหมาะสว่างและการคุ้มครอง mechanisms ที่มีอยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้านข้างเก็บของพเหนือกว่า<เสือ>สเปนแทนที่สหราชอาณาจักรจะกลายเป็นคนที่สองส่วนใหญ่-ไปที่ประเทศในโลกนี้กับเรื่องใหญ่ influx ของไซย์ตรงไปโน้มน้าวสภาสูงหรือสภาเจได<เสือ>คนวิกฤตทางการเงินของ 2008 ร้องเศรษฐกิจญี่ปุ่นและมันเป็นเวลาที่ท้าทายสำหรับของมันเศรษฐกิจงตั้งแต่นั้นมา<เสือ>เป็นส่วนใหญ่ถูกผลักดันโดยการบริการเซกเตอร์ซึ่ง contributes มากกว่า 75%ของมัน GDP กับการผลิตที่สองที่โดดเด่นทิศทางจัดวางตามมาด้ agriculture.

<ถนนเอช 2>10 อันดับที่ดีที่สุดที่ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ที่ LMF งยิ่งสนง.โครงการเป็นการเติบโตของ 5.8%ใน 2020 นซึ่งจะต้องมีสติไปรอบๆ 5.6%โดย 2023. ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาความแตกต่างในขนาดของจีนและสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจถูก shrinking อย่างรวดเร็วมาก ใน 2018 ชาวจีน GDP ใน nominal เงื่อนไขยืนอยู่ที่$13.37 trillion ต่ำกว่าสหรัฐโดย$7.21 trillion. ใน 2020 the gap เป็นหวังว่าจะลดให้$7.05 trillion และโดย 2023 ความแตกต่างจะเป็น$5.47 trillion. ในแง่ของ GDP ใน PPP ประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดกับ GDP(PPP)ของเงิน 25.27 trillion.

ประเทศมีที่มีฝืมื workforce และน้อดคนว่างงานเพิ่ม(3%). ประเทศเป็นเศรษฐกิจได้ประโยชน์จากมันมั่นคงทางการเมืองระบบเสียงแปและ favorable ภาษีการเต้น. สวิตเซอร์แลนด์มันเป็นส่วนหนึ่งของที่มั่นคงตลาด economies ในโลก มันคือคนที่ 20-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย nominal GDP ของเงิน 703.75 พันล้าน.

ผลิตภัณฑ์&การบริการ

วันนี้ประเทศมี nominal GDP ของเงิน 912.90 พันล้านและ GDP-PPP ของเงิน 969.23 พันล้าน. มันแบบที่ 13 ถร้องบนพื้นฐานของต่อ capita รายได้กับ GDP ต่อ capita ของเงิน 53,106.อายุ 38. เม็กซิโกอย่างที่สอง-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาษาละตินอเมริกาคนอเมริกาคือวันที่ 15-เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย nominal GDP ของเงิน 1.22 trillion ขณะที่มัน GDP ในแง่ของ PPP เป็น$2.57 trillion.

10 อันดับ

ประเทศจีนเป็นเรื่องใหญ่ประชากรมาลงของมัน GDP ต่อ capita ให้$10,100(seventieth ตำแหน่ง). ประเทศจีนมีประสบการณ์การการเจริญเติบโตของเอ็กซ์โพเน็นเชียลองในอดีตเมื่อไม่กี่รอบหลายศตวรรษอกจากที่ barriers ของ centrally-วางแผนปิดแล้วเศรษฐกิจวัฒนาการก้าวเข้าสู่การผลิตและส่งออกไปยังฮับของโลก